tisdag 29 maj 2012

Redovisningar och inlämning av fördjupningsarbete

Hej!

Jag har redan nu fått ta del av flera intressanta och väl genomarbetade fördjupningsarbeten! det är jätteroligt! Jag ser fram emot att att läsa/se och lyssna på ännu fler.

På torsdag kommer vi att få ta del av fem presentationer, det är officiellt sett sista dagen för att göra sin presentation/lämna in sitt arbete för att jag ska kunna sätta betygen i tid.

Jag håller på att uppdatera sidorna fördjupningsarbete och bra länkar genom att fylla på med bra externa länkar som ni kanske kan ha nytta av nu i sista stund när ni jobbar med era arbeten.

Hör av er om det är något ni undrar över

zander.madelene@gmail.com

:-) Madelene

måndag 7 maj 2012

Det biologiska perspektivet tisdag 8/5

Hej!

Idag kommer jag att föreläsa om det biopsykologi eller neuropsykologi som det också kallas. Detta är ett mycket stort forskningsområde och ni kommer att få en inblick i detta spännande ämne. Det finns en väldig mängd filmer på nätet som är jättebra. Vi kommer att se delar av vissa av dem på lektionen. Här är några länkar om ni vill fördjupa er i detta:

BBC Horizon The Secret you

Att ha afasi

Erik och Mackan testar EEG

Paul Ekmans affektteori

Ansiktsuttryck

I övrigt så vill jag påminna om ert fördjupningsarbete som ska redovisas muntligt inför klassen eller skriftligt under vecka 22. De flesta har valt ämne, men om du inte har gjort det så gör det snabbt och meddela mig. zander.madelene@gmail.com

Jag håller också på att gå igenom era prov och era reflektioner på artikeln "Krav på snabb självhjälp"

Ses imorgon!
/Madelene

torsdag 26 april 2012

Måndag 30/4

Hej!

På självaste Valborgsmässoafton är det några av er som ska skriva prov på lektionen. Kom ihåg att vi håller på till 15.40 så att ni ska få lika mycket tid som de som skrev den 24/4. Ni får dock ett annat, men likväridgt prov.

Ni som skrev provet får följande uppgift och, okej, ni behöver inte komma till lektionen för att göra denna uppgift, men då får ni mejla den på många kväll senast till zander.madelene@gmail.com

Här är själva uppgiften:

Läs artikeln Krav på snabb självhjälp kan förlänga vistelsen i mörkret och skriv sedan ner dina tankar om den.

Okej,

Hejhej!

/M


tisdag 24 april 2012

Planering 24/4 - 12/5 torsdag den 26/4

Hej!

På torsdag den 26 kommer vi att gå igenom planeringen för de sista veckorna på kursen i
Psykologi A.
Vi kommer också gå igenom de olika examinationerna och ni får välja ämne för ert fördjupningsarbete som ni kommer att göra i grupp eller individuellt.

Här är all information om detta:Vecka

Tema

måndag

tisdag

torsdag

17

Skriftligt prov på
det psykodynamiska perspektivet och beteendeperspektivet
grupparbete

23/4
Repetition

23/4
Skriftligt prov eller
skriftlig uppgift om kriser och stress

26/4
Introduktion till grupparbete/
individuellt arbete


18

Grupparbete/individuellt arbete
Återkoppling på det du lärt dig hittills
Individuella samtal

30/4
Skriftligt prov kriser eller
skriftlig uppgift om kriser och stress

1:A maj
LOV

3/5
OBS! Ni ska ha bestämt ämne för
grupparbete/ individuellt arbete!
individuella samtal

19
Översiktligt om:
Det biologiska perspektivet
Det kognitiva perspektivet
Det humanistiska perspektivet
Grupparbete,
Återkoppling, individuella samtal

7/5

8/5

10/5

20
Perception
Minne
Gruppsykologi, socialpsykologi
Återkoppling, individuella samtal

14/5


15/5

17/5 LOV

21

Gruppsykologi, socialpsykologi

21/5


22/5 Fredagsschema
alltså ingen psykologi


24/5

22

Redovisning grupparbete/individuellt arbete
Muntligt eller skriftligt
helst muntligt i helklass!

28/5 REDOVISNING!

29/5 REDOVISNING!

31/5 REDOVISNING

23

Kompletterande  arbete  omprov + samtal

4/5 Tid för komplettering

5/5 Tid för komplettering

7/5 Tid för komplettering


24


Avslutning

11/5 Nåt kul!

12/5 Sista dagen på terminen

 
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
För att få G resultat på kursen krävs, förutom aktivt deltagande, att du kan redogöra för grunderna i kursens innehåll.
Kriterier för betyget Väl godkänt
För att kunna få VG krävs dessutom att du kan jämföra de olika perspektiven och peka på dess fördelar och nackdelar, dvs har ett kritiskt förhållningssätt till dem, samt koppla dina teoretiska kunskaper till egna erfarenheter.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
För att kunna få MVG krävs att du visar synnerligen goda kunskaper i ämnet, att du självständigt, med ett kritiskt förhållningssätt kan resonera kring olika perspektiv och teorier och dra slutsatser om vad dess tillämpning får för individen och för gruppen.

Examinationer i kursen Psykologi ADelmoment


Examinationsform

Det psykodynamiska perspektivet, Freud och psykoanalysen
Beteendeperspektivet och inlärningspsykologi                                            ·       Inlämning av skriftliga uppgifter på det psykodynamiska perspektivet
·       Aktivt deltagande på seminarium
·       Skriftligt prov
·       Aktivt deltagande på lektionerna


Kriser, stress och psykisk ohälsa


·       Reflektioner kring artikeln ”Krav på snabb självhjälp”
·       Aktivt deltagande på lektionerna


Det biologiska perspektivet
Det kognitiva perspektivet
Det humanistiska perspektivet


·       Aktivt deltagande på lektionerna
·       Aktivt deltagande i gruppdiskussioner

Perception
Minne


·       Aktivt deltagande på lektionerna
·       Aktivt deltagande i perceptionsövningar och minnesövningarGrupparbete eller individuellt arbete inom valfritt område·       Du/Ni väljer själva du/ni vill redovisa skriftligt eller muntligt
Men jag hoppas på att många väljer att arbeta i grupp och att dessa grupper vill redovisa inför hela klassen!
·       Du måste också ge konstruktiv och respektfull respons på några av de andras arbeten, skriftligt eller muntligt efter överenskommelse. 

Tisdag den 24/4

Hej!

De flesta av er har just avslutat provet på det psykodynamiska perspektivet och beteendeperspektivet och jag är helt slut! Fast det var ni som jobbade.. Jag satt mest och fixade med planeringen inför kommande veckor och det var ju inte så jobbigt.

Bra kämpat allihop!

För er som inte skrev idag så finns en ny chans på måndag 30/4 mellan 13.50 och 15.40. Ni måste alltså stanna kvar efter lektionen för att hinna.

Ni som skrev provet idag kommer att få läsa en artikel och reflektera kring den. Ni kan läsa den redan nu om ni vill: Krav på snabb självhjälp kan förlänga vistelsen i mörkret

På torsdag den 26/4 kommer vi att gå igenom planeringen för kommande veckor.  Ni kommer bland annat att göra ett fördjupningsarbete, antingen i grupp eller individuellt.

måndag 16 april 2012

Inför provet i psykologi tisdag 24/4


Inför prov i psykologi

tisdag 24/4 kl 8.20 – 10.10 I C 107


Litteratur:

Christer Fäldt Lärobok i psykologi
Freud och psykoanalysen: s 97 – 206
Inlärningspsykologi: s 62 – 85

Martin Levander Psykologi AB
Det psykodynamiska perspektivet:
Det psykodynamiska perspektivet: s 8 - 29
Beteende perspektivet: s 30 – 43

Instuderingsfrågor
OBS!
Inga av dessa frågor är nya utan en sammanställning av de frågor vi redan jobbat med I kursen:

Freud och psykoanalysen och det psykodynamiska perspektivet:

1. Hur är människans medvetande uppbyggt enligt Freud, beskriv de olika delarna.

2. Beskriv detet jaget och överjaget och dess funktioner.

3. Freud menar att vi styrs av drifter, vad då för drifter och hur fungerar dom?

4.    Vad är det för skillnad på psykoanalysen och det psykodynamiska perspektivet?

5.    Freud delade in barnets utveckling i olika psykosexuella faser. Vad är karaktäristiskt för de olika faserna?

a.    Den orala fasen
b.    Den anala fasen
c.     Latentfasen
d.    Den genitala fasen/adolescensen

6.    Vad anser du om de här faserna? Stämmer de överens med verkligheten tycker du?

7.    Hur ser du på relationer mellan barn och deras föräldrar när det gäller könsutvecklingen? Hur stämmer din bild av ett barns utveckling överens med Freuds teori om barnets psykosexuella faser?

8.    Kan man använda Freuds tankar på barns utveckling på dagens olika typer av familjer? Det finns ju väldigt många varianter (styvfamiljer, regnbågsfamiljer, familjer med bara en förälder osv).

9.    Vi använder oss enligt Freud av olika försvarsmekanismer.
Hitta på ett exempel på fyra av följande försvarsmekanismer.

För varje försvarsmekanism som du väljer ska du:

a.    beskriva en situation,
b.    reflektera över vad följderna kan bli för en person som ”använder”/har just den försvarsmekanism du valt att beskriva.


Olika försvarsmekanismer
a.    bortträngning
b.    förnekande
c.     projektion
d.    reaktionsbildning
e.    förskjutning
f.      kompensation
g.    eskapism
h.    sublimering
i.      regression
j.      somatisering
k.    splitting
l.      rationalisering
  
10.              Det omedvetna har en mycket central roll i Freuds teori, varför då? Varför är det omedvetna en så viktig del av Freuds teori?

11.              Beskriv en person som domineras av detet. Vilka svårigheter kan en sådan person hamna i?

12.              Beskriv en person som domineras av överjaget, vilka svårigheter kan en sådan person få?

13.              Om man summerar Freuds bidrag till psykologin – vad tycker du är viktigt och användbart?

14.              Ge exempel på kunskap som idag är så självklar att man inte tänker på att idéerna kommer ifrån Freud.

15.              Vilka delar i Freuds teori är de svagaste? Vad kan du inte ”köpa”? Diskutera de kritiska synpunkter som framförts mot Freud. Reflektera gärna kring texten ”kritik av psykoanalysen” ur boken psykologins grunder av Lars Karlsson.

16.              Reflektera gärna kring texten ”Människan i psykologin”. Vad väcker den för tankar hos dig?

Beteendeperspektivet – inlärningspsykologi

1.    Vem var Ivan Pavlov och vad är han känd för?
2.    Förklara följande begrepp med egna ord:
Obetingad stimulus
Obetingad respons
Betingad stimulus
Betingad respons
3.    Vad menas med utsläckning när man pratar om klassisk betingning?
4.    Vad är betingning av andra graden?
5.    Vad innebär diskriminering när man pratar om klassisk betingning?
6.    Vad är experimentell neuros?
7.    Försök att hitta på egna exempel på klassisk betingning?
8.    Hur använder sig reklamen av klassisk betingning? Är betingningen effektiv?
9.    Vad är John B. Watson känd för?
10.              Vad innebär generalisering?
11.              Beskriv experimentet med lille Albert
Vilken människosyn hade Watson? Är hans försök med lille Albert acceptabelt ur en etisk synvinkel?
12.              Skriv ner några ord eller symboler som väcker känslor. Diskutera sedan varför du tror att just dessa ord eller symboler är känsloladdade.
13.              Har du några favoritfärger? Om du har det vad förknippar du dessa färger med?
14.              Vad är typiskt för signalinlärning?
15.              Vad är operant inlärning?
16.              Det finns ett annat namn för operant inlärning, vilket är det?
17.              Hur fungerar inlärning genom trial and error?
18.              Vad är effektlagen?
19.              Beskriv vad positiv förstärkning är.
20.              Beskriv vad negativ förstärkning är.
21.              Ge egna exempel på positiv förstärkning
22.              Ge egna exempel på negativ förstärkning
23.              Om ett barn kommer åt en varm platta, hur skulle du vilja beskriva mekanismen som (förhoppningsvis) får barnet att akta sig nästa gång?
24.              Hur kommer det sig att många hundar tigger vid bordet?
25.              Hur går det till när Leif (s 72) i Fäldts bok lär sig segla
26.              Varför löper vi större risk att bli alkoholister om vi mår bra efter att vi har druckit?
27.              Bestraffning fungerar inte så bra om man vill förändra en annan människas beteende, varför då?
28.              Finns det några situationer där det är lämpligt att använda bestraffning? Om ja – när och varför?
torsdag 5 april 2012

Lektion 16 Torsdag 5/4 Beteendeperspektivet/Inlärningspsykologi

Idag gick vi igenom operant inlärning eller instrumentell inlärnings som det också kallas.

Vi delade även in klassen i seminariegrupper inför veckan efter Påsklovet. Nedan kan du se vilken grupp du ska vara med i och vad som gäller för vecka 16:


Seminariegrupper vecka 16

Efter påsk så kommer vi ju att ha en så kallad seminarievecka. Det kommer att gå till så att du endast kommer på ett av de tre tillfällena, se lista nedan:

När du inte är på lektion så passar du helt enkelt på att plugga till provet som vi kommer att ha på tisdag i veckan 17, den 24:e april alltså.

Syftet med denna seminarievecka är att du ska få chans att ställa frågor och muntligt visa vad du har lärt dig hittills i en liten grupp.

Seminariegrupper:

Grupp 1 16/4 13.40 -14.40
Jennifer
Carl
Jorge
Evelina
Ida F
Marcus
Viktor
Matilda
Simon
Nic
Amanda Ö
Malin J


Grupp 2 17/4 kl 8.20-9.10
Znar
Ida H
Pernilla
Jacky
Erik
Lucas
Louise
Christopher
Patrik

Grupp 3 17/4 9.20-10.10
Amanda K
Linn
Robin
Fanny
Charlie
Malin L
Sara
Michelle
Jesper
Maya
Fredric