måndag 16 april 2012

Inför provet i psykologi tisdag 24/4


Inför prov i psykologi

tisdag 24/4 kl 8.20 – 10.10 I C 107


Litteratur:

Christer Fäldt Lärobok i psykologi
Freud och psykoanalysen: s 97 – 206
Inlärningspsykologi: s 62 – 85

Martin Levander Psykologi AB
Det psykodynamiska perspektivet:
Det psykodynamiska perspektivet: s 8 - 29
Beteende perspektivet: s 30 – 43

Instuderingsfrågor
OBS!
Inga av dessa frågor är nya utan en sammanställning av de frågor vi redan jobbat med I kursen:

Freud och psykoanalysen och det psykodynamiska perspektivet:

1. Hur är människans medvetande uppbyggt enligt Freud, beskriv de olika delarna.

2. Beskriv detet jaget och överjaget och dess funktioner.

3. Freud menar att vi styrs av drifter, vad då för drifter och hur fungerar dom?

4.    Vad är det för skillnad på psykoanalysen och det psykodynamiska perspektivet?

5.    Freud delade in barnets utveckling i olika psykosexuella faser. Vad är karaktäristiskt för de olika faserna?

a.    Den orala fasen
b.    Den anala fasen
c.     Latentfasen
d.    Den genitala fasen/adolescensen

6.    Vad anser du om de här faserna? Stämmer de överens med verkligheten tycker du?

7.    Hur ser du på relationer mellan barn och deras föräldrar när det gäller könsutvecklingen? Hur stämmer din bild av ett barns utveckling överens med Freuds teori om barnets psykosexuella faser?

8.    Kan man använda Freuds tankar på barns utveckling på dagens olika typer av familjer? Det finns ju väldigt många varianter (styvfamiljer, regnbågsfamiljer, familjer med bara en förälder osv).

9.    Vi använder oss enligt Freud av olika försvarsmekanismer.
Hitta på ett exempel på fyra av följande försvarsmekanismer.

För varje försvarsmekanism som du väljer ska du:

a.    beskriva en situation,
b.    reflektera över vad följderna kan bli för en person som ”använder”/har just den försvarsmekanism du valt att beskriva.


Olika försvarsmekanismer
a.    bortträngning
b.    förnekande
c.     projektion
d.    reaktionsbildning
e.    förskjutning
f.      kompensation
g.    eskapism
h.    sublimering
i.      regression
j.      somatisering
k.    splitting
l.      rationalisering
  
10.              Det omedvetna har en mycket central roll i Freuds teori, varför då? Varför är det omedvetna en så viktig del av Freuds teori?

11.              Beskriv en person som domineras av detet. Vilka svårigheter kan en sådan person hamna i?

12.              Beskriv en person som domineras av överjaget, vilka svårigheter kan en sådan person få?

13.              Om man summerar Freuds bidrag till psykologin – vad tycker du är viktigt och användbart?

14.              Ge exempel på kunskap som idag är så självklar att man inte tänker på att idéerna kommer ifrån Freud.

15.              Vilka delar i Freuds teori är de svagaste? Vad kan du inte ”köpa”? Diskutera de kritiska synpunkter som framförts mot Freud. Reflektera gärna kring texten ”kritik av psykoanalysen” ur boken psykologins grunder av Lars Karlsson.

16.              Reflektera gärna kring texten ”Människan i psykologin”. Vad väcker den för tankar hos dig?

Beteendeperspektivet – inlärningspsykologi

1.    Vem var Ivan Pavlov och vad är han känd för?
2.    Förklara följande begrepp med egna ord:
Obetingad stimulus
Obetingad respons
Betingad stimulus
Betingad respons
3.    Vad menas med utsläckning när man pratar om klassisk betingning?
4.    Vad är betingning av andra graden?
5.    Vad innebär diskriminering när man pratar om klassisk betingning?
6.    Vad är experimentell neuros?
7.    Försök att hitta på egna exempel på klassisk betingning?
8.    Hur använder sig reklamen av klassisk betingning? Är betingningen effektiv?
9.    Vad är John B. Watson känd för?
10.              Vad innebär generalisering?
11.              Beskriv experimentet med lille Albert
Vilken människosyn hade Watson? Är hans försök med lille Albert acceptabelt ur en etisk synvinkel?
12.              Skriv ner några ord eller symboler som väcker känslor. Diskutera sedan varför du tror att just dessa ord eller symboler är känsloladdade.
13.              Har du några favoritfärger? Om du har det vad förknippar du dessa färger med?
14.              Vad är typiskt för signalinlärning?
15.              Vad är operant inlärning?
16.              Det finns ett annat namn för operant inlärning, vilket är det?
17.              Hur fungerar inlärning genom trial and error?
18.              Vad är effektlagen?
19.              Beskriv vad positiv förstärkning är.
20.              Beskriv vad negativ förstärkning är.
21.              Ge egna exempel på positiv förstärkning
22.              Ge egna exempel på negativ förstärkning
23.              Om ett barn kommer åt en varm platta, hur skulle du vilja beskriva mekanismen som (förhoppningsvis) får barnet att akta sig nästa gång?
24.              Hur kommer det sig att många hundar tigger vid bordet?
25.              Hur går det till när Leif (s 72) i Fäldts bok lär sig segla
26.              Varför löper vi större risk att bli alkoholister om vi mår bra efter att vi har druckit?
27.              Bestraffning fungerar inte så bra om man vill förändra en annan människas beteende, varför då?
28.              Finns det några situationer där det är lämpligt att använda bestraffning? Om ja – när och varför?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar