måndag 19 mars 2012

Lektion 7, 8 och 9 (19/3, 20/3 och 22/3) Freud, psykoanalysen, det psykodynamiska perspektivet


Hela vecka 12 (19/3, 20/3, 22/3) kommer vi att ägna åt följande frågor:


Repetition och reflektion

Freud och Psykoanalysen och det psykodynamiska perspektivet

Använd gärna böckerna när du svarar på dessa frågor.
Fäldt s 97 - 206
Levander s 8 – 29
Samt texterna ”Människan i psykologin” och ”Kritik mot psykoanalysen”

1.    Vad är det för skillnad på psykoanalysen och det psykodynamiska perspektivet?

2.    Freud delade in barnets utveckling i olika psykosexuella faser. Vad är karaktäristiskt för de olika faserna?

a.    Den orala fasen
b.    Den anala fasen
c.     Latentfasen
d.    Den genitala fasen/adolecensen

3.    Vad anser du om de här faserna? Stämmer de överens med verkligheten tycker du?

4.    Hur ser du på relationer mellan barn och deras föräldrar när det gäller könsutvecklingen? Hur stämmer din bild av ett barns utveckling överens med Freuds teori om barnets psykosexuella faser?

5.    Kan man använda Freuds tankar på barns utveckling på dagens olika typer av familjer? Det finns ju väldigt många varianter (styvfamiljer, regnbågsfamiljer, familjer med bara en förälder osv).

6.    Vi använder oss enligt Freud av olika försvarsmekanismer.
Hitta på ett exempel på fyra av följande försvarsmekanismer.

För varje försvarsmekanism som du väljer ska du:

a.    beskriva en situation,
b.    reflektera över vad följderna kan bli för en person som ”använder”/har just den försvarsmekanism du valt att beskriva.

Olika försvarsmekanismer
a.    bortträngning
b.    förnekande
c.     projektion
d.    reaktionsbildning
e.    förskjutning
f.      kompensation
g.    eskapism
h.    sublimering
i.      regression
j.      somatisering
k.    splitting
l.      rationalisering
  
7.    Det omedvetna har en mycket central roll i Freuds teori, varför då? Varför är det omedvetna en så viktig del av Freuds teori?

8.    Beskriv en person som domineras av detet. Vilka svårigheter kan en sådan person hamna i?

9.    Beskriv en person som domineras av överjaget, vilka svårigheter kan en sådan person få?

10.              Om man summerar Freuds bidrag till psykologin – vad tycker du är viktigt och användbart?

11.              Ge exempel på kunskap som idag är så självklar att man inte tänker på att idéerna kommer ifrån Freud.

12.              Vilka delar i Freuds teori är de svagaste? Vad kan du inte ”köpa”? Diskutera de kritiska synpunkter som framförts mot Freud. Reflektera gärna kring texten ”kritik av psykoanalysen” ur boken psykologins grunder av Lars Karlsson.

13.              Reflektera gärna kring texten ”Människan i psykologin”. Vad väcker den för tankar hos dig?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar