torsdag 5 april 2012

Lektion 15 tisdag 3/4 Beteende perspektivet/Inlärningspsykologi

Hej!

Idag tittade vi på e gammal film från 80-talet som fortfarande håller måttet. Där fick ni se lite praktiska exempel på inlärningspsykologi och så fick ni se B. F Skinner prata lite grans om sina experiment.

Ni fick även några instuderingsfrågor till klassisk betingning och operant/instrumentell inlärning som ni kan läsa här också:


Tisdag 3/4

Instuderingsfrågor Beteendeperspektivet/ inlärningspsykologi
Plugga in följande frågor. Du jobbar själv eller tillsammans med någon annan. Du behöver inte lämna in någonting till mig. Detta är en förberedelse inför provet vecka 17

Läs:
Levanders bok sidorna 30 -43 kapitlet Beteendeperspektivet
En lätt intruduktion till beteendeperspektivet och inlärningspsykologin.

Fäldts bok sidorna 62 – 85 Inlärningspsykologi
En mer djupgående genomgång av beteendeperspektivet och inlärnignspsykologin

Frågor på:
klassisk betingning/ signalinlärning
operant inlärning/instrumentell inlärning

1.    Vem var Ivan Pavlov och vad är han känd för?
2.    Förklara följande begrepp med egna ord:
Obetingad stimulus
Obetingad respons
Betingad stimulus
Betingad respons
3.    Vad menas med utsläckning när man pratar om klassisk betingning?
4.    Vad är betingning av andra graden?
5.    Vad innebär diskriminering när man pratar om klassisk betingning?
6.    Vad är experimentell neuros?
7.    Försök att hitta på egna exempel på klassisk betingning?
8.    Hur använder sig reklamen av klassisk betingning? Är betingningen effektiv?
9.    Vad är John B. Watson känd för?
10.              Vad innebär generalisering?
11.              Beskriv experimentet med lille Albert
Vilken människosyn hade Watson? Är hans försök med lille Albert acceptabelt ur en etisk synvinkel?
12.              Skriv ner några ord eller symboler som väcker känslor. Diskutera sedan varför du tror att just dessa ord eller symboler är känsloladdade.
13.              Har du några favoritfärger? Om du har det vad förknippar du dessa färger med?
14.              Vad är typiskt för signalinlärning?
15.              Vad är operant inlärning?
16.              Det finns ett annat namn för operant inlärning, vilket är det?
17.              Hur fungerar inlärning genom trial and error?
18.              Vad är effektlagen?
19.              Beskriv vad positiv förstärkning är.
20.              Beskriv vad negativ förstärkning är.
21.              Ge egna exempel på positiv förstärkning
22.              Ge egna exempel på negativ förstärkning
23.              Om ett barn kommer åt en varm platta, hur skulle du vilja beskriva mekanismen som (förhoppningsvis) får barnet att akta sig nästa gång?
24.              Hur kommer det sig att många hundar tigger vid bordet?
25.              Hur går det till när Leif (s 72) i Fäldts bok lär sig segla
26.              Varför löper vi större risk att bli alkoholister om vi mår bra efter att vi har druckit?
27.              Bestraffning fungerar inte så bra om man vill förändra en annan människas beteende, varför då?
28.              Finns det några situationer där det är lämpligt att använda bestraffning? Om ja – när och varför?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar