måndag 26 mars 2012

Lektion 10 måndag 26/3 Beteendeperspektivet/inlärningspsykologi

Hej!

Idag kommer vi att börja jobba med beteendeperspspektivet. Detta perspektiv handlar om inlärning, hur vi lär oss att bete oss på ett vist sätt i en viss situation kan man säga. Det har sitt ursprung i behaviourismen.

Ni kan läsa om beteendeperspektivet på i Levanders bok på sidorna 30 - 43
och i Fälts bok på sidorna 62 - 85 i kapitlet inlärningspsykologi

OBS! Beteendeperspektivet och inlärningspsykologi handlar alltså om samma sak!

De flesta av er har skickat in era svar och reflektioner på Freud, psykoanalysen och  det psykodynamiska perspektivet. Ni har ju drygt två timmar kvar till deadline kl 13.50 idag den 26/3.

Mejla ditt arbete till zander.madelene@gmail.com eller lämna in det på lektionen idag.Jag delade ut den här lilla skriften idag:

 
Vecka 13
Beteendeperspektivet – inlärningspsykologi - behaviourism

Den här veckan kommer vi att arbeta med beteendeperspektivet som handlar om inlärningspsykologi och som har sitt ursprung i behaviourismen.

Läs:
Levanders bok sidorna 30 -43 kapitlet Beteendeperspektivet
En lätt intruduktion till beteendeperspektivet och inlärningspsykologin.

Fäldts bok sidorna 62 – 85 Inlärningspsykologi
En mer djupgående genomgång av beteendeperspektivet och inlärnignspsykologin

Du kommer att få lära dig en massa nya begrepp, och som en tjej i gruppen sa: ”Det är som att lära sig ett nytt språk, om man inte fattar orden så fattar man ju ingenting” och det stämmer faktiskt, man måste fatta orden, lära sig begreppen alltså och då kommer man att förstå vad det handlar om. 

en av Pavlovs många hundar

Viktiga företrädare för beteendeperspektivet


Ivan Pavlov (1849 – 1936)


John B Watson (1878-1958) m assistent och en bebis

B.F Skinner (1904 – 1990)


måndag 26/3
Signal inlärning
Klassisk betingning
Läs!
Levander sidorna 30 – 36
Fäldt sidorna 65 - 71


Klassisk betingning
·     OS obetingad stimulus
·     OR obetingad respons
·     BS betingad stimulus
·     BR betingad respons
·     Betingning av högre ordning
·     Utsläckning
·     Diskriminering
·     Generalisering

Watson och lille Albert
Diskutera!

1.    Försök att hitta på egna exempel på klassisk betingning.

2.    Hur använder sig reklamen av klassisk betingning? Är betingningen effektiv?

3.    Skriv ner några ord eller symboler som väcker känslor. Diskutera sedan varför du tror att just dessa ord eller symboler är känsloladdade.

4.    Har du några favoritfärger? Om du har det vad förknippar du dessa färger med?

5.    Vilken människosyn hade Watson? Är hans försök med lille Albert acceptabelt ur en etisk synvinkel?

6.    Den som vill kan titta på filmen A Clock Work Orange för att dels se en väldigt våldsam klassiker av Stanely Kubrick, dels bättre förstå hur klassiske betingning går till. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar