fredag 2 mars 2012

Lektion 1 måndag den 5:e mars 2012

Hej!

Ni ska läsa kursen Psykologi A superintensivt nu under våren. Psykologi handlar om hur vi är och tänker, hur lika vi är och hur olika vi är. Hur hjärnan fungerar och hur den inte fungerar. Hur det är att växa upp. Hur roligt och svårt det kan vara att vara tillsammans och hur ensamt det kan vara att vara ensam, eller skönt. Psykologi är en vetenskap. Kursen är baserad på vetenskapliga studier och inte några gissningar som folk har gjort i största allmänhet. Det är viktigt att komma ihåg. Vi är experter på psykologi eftersom vi är människor och vi känner igen oss i beskrivningar som vi hittar på bloggar och i självhjälpslitteratur och i vetenskapliga studier för den delen. Det gäller att kolla sina åsikter mot tillförlitlig fakta. Att lära sig att sålla bland all information. Den här kursen kommer att ge er kunskap om hur man kan orientera sig i all information som finns om psykologi. Den här kursen kommer att ge er kunskap om hur människor fungerar och förhoppningsvis väcka en nyfikenhet på psykologin som vetenskap som kommer att få er att fortsätta lära er mer om psykologiämnets många olika intressanta och viktiga delar.
Det här kommer vi att göra på den första lektionen:

Gå igenom Skolverkets mål och betýgskriterier för kursen och vad de egentligen betyder samt examination av kursen.

Gå igenom de olika moment som ingår i kursen:

Psykolgins historia
Det psykodynamiska perspektivet
Det behaviouristiska perspektivet
Det humanistiska perspektivet
Det kognitiva perspektivet
Det biologiska perspektivet
Att integrera de psykologiska perspektiven
Perception, om hur vi uppfattar vår omvärldGruppsykologi, Social psykologi
Är det här normalt? Om stress, kriser och psykisk sjukdom


Gå igenom den bok vi kommer att använda i kursen, Gleerups lärobok i Psykologi skriven av Christer Fäldt och Psykologi AB av Martin Levander

Gå igenom den här bloggen och hur den kan vara ett stöd i kursen.

Gå igenom annat material som kan vara användbart i kursen.

Dessutom kommer du att få reflektera kring följande frågor:

Vad tänker du på när du hör ordet psykologi?
Vad har du för förväntningar på den här kursen?
Vad har du för intressen? (Det behöver inte ha med psykologi att göra)
Vad har du för inlärningsstrategier, hur gör du när du pluggar?
Vilka andra ämnen läser du just nu?

Läs texten nedan och reflektera över hur just du brukar göra.
Man skiljer mellan fyra inlärningsstilar, eller strategier: alltså fyra sätt att gå till väga vid inlärning:

A. Kontextuell inlärning, dvs situationen som man väljer när man pluggar, som var man sitter, i soffan eller vid ett arbetsbord, på biblioteket, hemma, själv eller i klassrummet. Om man har musik på eller om man har det tyst. Om man äter eller inte. (Själv måste jag vara på biblioteket bland människor jag inte känner och ha deras sorl runt omkring mig och så äter jag och dricker kaffe hela tiden. Och biter på naglarna... Jag har extremt svårt att koncentrera mig när det finns människor jag känner runt omkring mig).

B.  Sinnespreferens, dvs vilket sinne, syn- hörsel eller känsel- som man lär bäst med. Ibland brukar man höra förkortningen VAK V=visuell (synen) A = auditiv (hörseln) K = Kinestetisk (rörelse, muskelsinne) (Själv måste jag lyssna och läsa på samma gång och helst göra anteckningar också för att få in alltihop i huvudet)

C. Sätt att bearbeta det man just läst, hört, och eller skrivit ner, dvs hur man försöker omvandla ren fakta till sammanhängande kunskap som man själv alltså begriper.

D. Sätt att använda den nya kunskapen som man har fått. Vad tänker man göra med den? Ska man fördjupa eller vidga sitt vetande? Ska man göra analyser och sammanställningar? Ska man omsätta den nya kunskapen i praktisk verksamhet?

Du besvarar frågorna anonymt. Skriv ner dina spontana svar. Syftet med övningen är att vi ska få ett bra underlag för innehållet i kursen och att du ska få tag på dina egna tankar.