tisdag 24 april 2012

Planering 24/4 - 12/5 torsdag den 26/4

Hej!

På torsdag den 26 kommer vi att gå igenom planeringen för de sista veckorna på kursen i
Psykologi A.
Vi kommer också gå igenom de olika examinationerna och ni får välja ämne för ert fördjupningsarbete som ni kommer att göra i grupp eller individuellt.

Här är all information om detta:Vecka

Tema

måndag

tisdag

torsdag

17

Skriftligt prov på
det psykodynamiska perspektivet och beteendeperspektivet
grupparbete

23/4
Repetition

23/4
Skriftligt prov eller
skriftlig uppgift om kriser och stress

26/4
Introduktion till grupparbete/
individuellt arbete


18

Grupparbete/individuellt arbete
Återkoppling på det du lärt dig hittills
Individuella samtal

30/4
Skriftligt prov kriser eller
skriftlig uppgift om kriser och stress

1:A maj
LOV

3/5
OBS! Ni ska ha bestämt ämne för
grupparbete/ individuellt arbete!
individuella samtal

19
Översiktligt om:
Det biologiska perspektivet
Det kognitiva perspektivet
Det humanistiska perspektivet
Grupparbete,
Återkoppling, individuella samtal

7/5

8/5

10/5

20
Perception
Minne
Gruppsykologi, socialpsykologi
Återkoppling, individuella samtal

14/5


15/5

17/5 LOV

21

Gruppsykologi, socialpsykologi

21/5


22/5 Fredagsschema
alltså ingen psykologi


24/5

22

Redovisning grupparbete/individuellt arbete
Muntligt eller skriftligt
helst muntligt i helklass!

28/5 REDOVISNING!

29/5 REDOVISNING!

31/5 REDOVISNING

23

Kompletterande  arbete  omprov + samtal

4/5 Tid för komplettering

5/5 Tid för komplettering

7/5 Tid för komplettering


24


Avslutning

11/5 Nåt kul!

12/5 Sista dagen på terminen

 
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänt
För att få G resultat på kursen krävs, förutom aktivt deltagande, att du kan redogöra för grunderna i kursens innehåll.
Kriterier för betyget Väl godkänt
För att kunna få VG krävs dessutom att du kan jämföra de olika perspektiven och peka på dess fördelar och nackdelar, dvs har ett kritiskt förhållningssätt till dem, samt koppla dina teoretiska kunskaper till egna erfarenheter.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
För att kunna få MVG krävs att du visar synnerligen goda kunskaper i ämnet, att du självständigt, med ett kritiskt förhållningssätt kan resonera kring olika perspektiv och teorier och dra slutsatser om vad dess tillämpning får för individen och för gruppen.

Examinationer i kursen Psykologi ADelmoment


Examinationsform

Det psykodynamiska perspektivet, Freud och psykoanalysen
Beteendeperspektivet och inlärningspsykologi                                            ·       Inlämning av skriftliga uppgifter på det psykodynamiska perspektivet
·       Aktivt deltagande på seminarium
·       Skriftligt prov
·       Aktivt deltagande på lektionerna


Kriser, stress och psykisk ohälsa


·       Reflektioner kring artikeln ”Krav på snabb självhjälp”
·       Aktivt deltagande på lektionerna


Det biologiska perspektivet
Det kognitiva perspektivet
Det humanistiska perspektivet


·       Aktivt deltagande på lektionerna
·       Aktivt deltagande i gruppdiskussioner

Perception
Minne


·       Aktivt deltagande på lektionerna
·       Aktivt deltagande i perceptionsövningar och minnesövningarGrupparbete eller individuellt arbete inom valfritt område·       Du/Ni väljer själva du/ni vill redovisa skriftligt eller muntligt
Men jag hoppas på att många väljer att arbeta i grupp och att dessa grupper vill redovisa inför hela klassen!
·       Du måste också ge konstruktiv och respektfull respons på några av de andras arbeten, skriftligt eller muntligt efter överenskommelse. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar